Home

Legerplaats Ossendrecht

11Verbindingsbataljon

Verhalen & anekdotes

La Courtine 1964

Gezocht

Laatste nieuws

Oranje-Kazerne

Leiding C-Cie okt. 1964

Updates

Verhalen La Courtine '64

Links

Donaties

Fotopagina's

Personeelslijst

Gastenboek - Reacties

La Courtine 2009

Contact

Krantenberichten juni en juli 1964

Tijdens het spitten in de Limburgse kranten van juni en juli 1964 vond ik nog een paar aardige berichten. Hier zijn ze:

 

De Nieuwe Limburger dinsdag 14 juli 1964)
Elf rekruten licht gewond

(Van een onzer verslaggevers)

DEN HAAG. Naar eerst thans bekend is geworden zijn vorige week maandag bij een oefening van het depot genie-troepen te Vught elf rekruten aan gezicht en handen licht gewond door de ontploffing van een fosforgranaat. Na een doktersbehandeling en enkele dagen lichte dienst doen alle elf rekruten thans weer hun normale dienst.

Het ongeluk gebeurde doordat een sergeant-instructeur de fosforgranaat te dicht in de nabijheid van de rekruten liet ontploffen. Hij had de militairen op een afstand geplaatst, die normaal in acht wordt genomen als het om het tot ontploffing brengen van een rookgranaat gaat. De sergeant is voor zijn fout met acht dagen licht arrest gestraft.

De Nieuwe Limburger van zaterdag 18 juli 1964)
Keuringstelsel op de helling?

(Van onze parlementaire redactie)

DEN HAAG - De kans is zeer groot, dat het gehele keuringsstelsel voor de militaire dienst binnenkort op de helling gaat. Medio volgende week zal de kapitein-arts E.E. de Win rapporteren over de recente dodelijke ongevallen van militairen, die als gevolg van zware inspanningen bezweken zijn. Zijn rapport zal de militair-medische autoriteiten waarschijnlijk aanleiding geven de minister van Defensie een nieuw keuringsplan voor te leggen.
Volgens vele artsen in en buiten de strijdkrachten moeten de keuringsmaatstaven voor de tegenwoordige jongeren anders zijn dan in vroegere perioden. Dit is het gevolg van een totaal andere levensgewoonte, van minder sport, langere geestelijke inspanningen, een teveel aan passieve recreatie en dergelijke.

 

Het volgende bericht gaat over generaal A.V. van den Wall Bake die met ingang van 25 juli 1964 de gouverneur werd van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Generaal van den Wall Bake was van 1 november 1957 tot 1 augustus 1959 de commandant van 1 Divisie "7 December". Het was een zeer vooruitstrevende generaal. Voor hem was het "Jij hoeft niet te denken, dat doen wij wel voor je" allang verleden tijd. Hij voorzag ook al, dat de moderne mens zijn levenlang naar school zal gaan.

(De Nieuwe Limburger van dinsdag 21 juli 1964)
GENERAAL VAN DEN WAL BAKE
:

De officier kan niet buiten wetenschappelijke basis

DEN HAAG "De tijd dat het voor een officier voldoende was de bouten en moeren van zijn vak te kennen, ligt gelukkig ver achter ons. Nodig is thans op de eerste plaats een kern van wetenschappelijk gevormde militairen, die straks de officiersfuncties in de Nederlandse strijdkrachten moeten bezetten".
Luitenant-generaal A.V. van den Wall Bake, de 53-jarige opperofficier, die na 25 juli als gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie te Breda optreedt, draait er niet omheen. Hij stelt zonder omwegen vast, dat ook de officier niet meer buiten een wetenschappelijke basis kan. "Hij moet leren studeren, leren denken en leren combineren en deduceren. En dit op velerlei gebied. Dit is trouwens niet alleen belangrijk voor zijn persoonlijke vorming en voor zijn aanzien als officier in de Nederlandse samenleving. Maar vooral voor de jonge mensen, waarvoor hij de verantwoording te dragen heeft. Het is niet meer de know-how maar de know-why, niet het "hoe", maar het "waarom".
De nieuwe gouverneur steekt niet onder stoelen of banken, dat hij bijzonder ingenomen is met het nieuwe studieplan voor de a.s. officieren. "Vergeet niet dat de kreet "jij hoeft niet te denken, er wordt voor jou gedacht" meer dan verleden tijd is. De officier van thans ontmoet in zijn commando mee-denkende onder-officieren en mee-denkende soldaten. Deze bezetten in de moderne strategie en tactiek dikwijls sleutelposities. En van hun optreden, reactie of beoordeling hangt meermalen een belangrijk legeronderdeel af.
Vroeger was de luitenant een goed officier, wanneer hij een goede pelotonscommandant was, aan wie zijn mannen blindelings gehoorzaamden.

Nu is deze luitenant pas een werkelijk goed officier, wanneer hij de leider is die vertrouwen kweekt en wekt. Die het waarom van het militair bedrijf weet duidelijk te maken en de door zijn optreden gezag weet te verwerven".
Dat de opleiding-nieuwe-stijl de kastevorming in de hand zou werken ontkent de toekomstige gouverneur nadrukkelijk. Dat de Nederlandse officieren "een staat in de staat" zouden vormen? De generaal lacht er eens hartelijk om. "Dat heb ik altijd gedaan als ik dit hoorde", zegt hij. Maar dan zeer ernstig: "Zijn wij soms besmet met de Pruisische Junker-geest?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Pruisische Junkers was oorspronkelijk de adel zonder titel in globaal het voormalige Oost-Duitsland. Zij waren wel van adel maar hadden geen adellijke titel als graaf of baron. Deze ongetitelde adel voerde als titel Junker (Jonkheer) of Junkfrau. Deze Junkers bezetten vele hoge posities in het toenmalige Pruisische leger. Ogenschijnlijk was de macht in handen van de Pruisische regering, maar in werkelijkheid regeerden de Junkers over Pruisen. KB)

 

Kees Blokker, Voerendaal, 31 januari 2011.

 

Het copyright van de foto's en artikelen op deze site berust bij de eigenaar van de betreffende foto of het artikel of bij de oorspronkelijke maker van de foto of het artikel. Merken en Merknamen worden alleen vermeld ter identificatie van het product en zijn eigendom van de betreffende eigenaar van dat Merk of die Merknaam. Mocht u menen zekere rechten te kunnen doen gelden, neem dan even contact met mij op.