Home

Legerplaats Ossendrecht

11Verbindingsbataljon

Verhalen & anekdotes

La Courtine 1964

Gezocht

Laatste nieuws

Oranje-Kazerne

Leiding C-Cie okt. 1964

Updates

Verhalen La Courtine '64

Links

Donaties

Fotopagina's

Personeelslijst

Gastenboek - Reacties

La Courtine 2009

Contact

Afschrift van een artikel uit BN De Stem van 29 december 2010.

 

Jan Brans (64-4) onze wetenschappelijke politicus.

INTERVIEW Jan Brans, wetenschapper aan het einde van zijn politieke loopbaan

‘Nadeel dat ik snel snap hoe keuzes gemaakt worden’

 

Jan Brans (68) verliet na de verkiezingen in maart de Halderbergse politiek. Sinds zijn entree in 1982 was hij twintig jaar wethouder. Eerst in Hoeven, later Halderberge. Zijn nieuwe partij Vrijzinnig Democratisch Genootschap (VDG) haalde één zetel in de gemeenteraad.

 

Naam: Jan Brans

Geboortedatum: 17-2-1942

Geboorteplaats: ’t Gors in Hoeven

Burgerlijke staat: Gehuwd, 4 kinderen

Werk: Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium in Amsterdam en 30 jaar aan de TU in Delft, geschiedenis van technologische ontwikkeling. Werd in 1978 politiek actief in Hoeven voor de PvdA, kwam in 1982 in de gemeenteraad 1982-1994 wethouder in Hoeven (PvdA) 1994-1996 gemeenteraadslid in Hoeven (PvdA) 1996 wethouder in Hoeven (PvdA) 1997- 1999 wethouder in Halderberge ( PvdA) 1999-2006 gemeenteraadslid (PvdA/Prog. Hald.) 2006-2010 wethouder in Halderberge (Prog. Hald.) 2010 tweede op de lijst van Vrijzinnig Democratisch Genootschap (niet verkozen)

 

Jan Brans, op verschillende manieren in actie

Foto’s Thom van Amsterdam en archief BN DeStem

- U woonde na een periode in Amsterdam en Delft net weer aan ’ t Gors in Hoeven toen u in 1978 politiek actief werd. Wat was de aanleiding?

 

„Politiek heeft me altijd geïnteresseerd. Ik bezocht een voorlichtingsavond over de baanverlenging op Seppe. Daar werd een verhaal gehouden dat niet klopte. Ik heb niet zo de neiging me ergens mee te bemoeien, maar ik heb er toch iets van gezegd. Ik had enige ervaring met luchtvaart. Daarna werd ik door de VVD benaderd, maar dat is niet mijn partij. Later kwam de PvdA. Solidariteit spreekt me aan. Ik leg me niet neer bij de gedachte dat de een in het leven pech heeft en de ander geluk."

 

- In Hoeven werd u in 1982 meteen wethouder, hoe was dat te combineren met uw baan op de TU in Delft?

 

„ In de randen van de dag en ’ s avonds werkte ik voor de gemeente, overdag was ik in Delft. Vaak zat ik vanaf zes uur ’ s ochtends een paar uur op het gemeentehuis en aan het einde van de middag planden we vaak afspraken. Op vrijdag was ik er de hele dag."

 

- Het was de periode van burgemeester Twaalfhoven, een bestuurder van de oude stempel?

 

„ De samenwerking verliep stroef. Twaalfhoven heeft heel veel goede dingen gedaan voor Hoeven, maar zijn manier van werken paste niet meer in die tijd. De keuze in het onderhoud van de openbare ruimte werd bepaald door het rondje dat hij met zijn hond fietste."

 

- Hoeven werd in 1997 deel van Halderberge. Wat is uw visie op die gemeentelijke herindeling?

 

„Een herindeling moet iets oplossen en dat heeft het voor Hoeven niet gedaan. Voor Oudenbosch misschien wel. In Hoeven hadden we de zaken goed voor elkaar. Herindelen van drie gemeenten van deze grootte is geen succes gebleken. Je kunt beter nieuwe gemeenten maken van honderdduizend inwoners of meer. Dan heb je écht volume en dus wat te vertellen tegen een grote gemeente als Breda. Naar mijn idee moeten de provincies opgeheven worden en het aantal gemeenten in Nederland minstens gehalveerd. Kijk naar hoe stroef de samenwerking tussen de negentien gemeenten in West-Brabant verloopt. Als het er op aankomt, gaat iedereen voor zijn eigen belang. Wat voor Halderberge dan een goede partner is? Etten-Leur, eventueel met Rucphen erbij."

 

- In uw Halderbergse periode heeft u hard getrokken aan de rondweg bij Oudenbosch. Dit dossier veroorzaakte de breuk met uw partij Progressief Halderberge. Was het dat waard?

 

„Over de rondweg zijn al honderd jaar plannen. De discussie spitste zich toe op de keuze noordelijk of zuidelijk. Als de provincie zegt dat het zuidelijke tracé past in een regionaal verbindend net en bereid is om te betalen, is het voor mij duidelijk. Waar je ook bouwt: het doet zeer bij mensen die soms al vier of vijf generaties op die plek zitten. Het is altijd de keuze tussen het algemeen belang en het individueel belang."

 

- U bent wetenschapper, in de technologie nog wel. U kreeg kritiek dat deze achtergrond geen ruimte gaf voor een warme, empathische manier van het benaderen van de problemen van mensen.

 

„Dat is niet waar! Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. Die gaf ik ze. In jullie krant stond zó’n stuk over een gebrek aan communicatie. Het verhaal van een klagende mevrouw werd zo overgenomen. Terwijl ik mappen vol heb met verslagen van de communicatie met bewoners."

 

- Heeft de technische wetenschap u als wethouder geholpen of was het een nadeel?

 

„Het hielp me bij het maken van technische analyses bij bijvoorbeeld het laten maken van een MER. Het nadeel is dat ik snel snap waarom sommige keuzes gemaakt worden, zoals die voor een viaduct onder een spoor. Dat heeft extra ruimte nodig voor de aanloop en de uitloop. Ik zie dan ook snel de gevolgen en vertel de slechte boodschap dan liever meteen tegen de mensen die daarvoor groen moeten opofferen."

 

- De voortdurende botsing met de eigen fractie van Progressief Halderberge over de rondweg leidde tot uw vertrek. Hoe bent u bij het VDG terechtgekomen?

 

„ Aansluiten bij enige andere fractie was niet aan de orde. Ik ben er voorstander van om de lokale politiek lokaal te organiseren voor heel Halderberge en dat is een stuk breder dan vanuit dorpsbelangen. Ik snap die plaatselijke partijen wel, die voor één kern gaan.

Zij hebben een uniek verkooppunt, maar het werkt zó verlammend op de bestuurskracht van de gemeente. Het is een goede keuze geweest, ik hield al snel rekening met het gevolg dat ik moest stoppen als wethouder."

 

- En dan het zwarte gat?

 

„Het zwarte gat komt uit de fysica, het is iets waar geen tijd bestaat en waar je niet uit kunt ontsnappen. Daar ben ik niet in terechtgekomen. Ik stik van het werk thuis."

 

- Hoe wilt u herinnerd worden?

 

„ Daar heb ik me nooit zo druk om gemaakt. Ik kan me er niks bij voorstellen dat politici bezig zijn voor zichzelf een plaats te veroveren in de geschiedenis. Je zult eerst ver in de toekomst moeten kunnen kijken, want die is bepalend voor de geschiedenis."

 

- Is het politieke leven echt voorbij? Zijn er nog ambities?

 

„Daar heb ik geen goed antwoord op. Ik kan niet in de toekomst kijken. Als zestienjarige wist ik zeker dat ik nooit ambtenaar zou worden en nooit de politiek in zou gaan. En zie."

 

 

 

 

 door Frank Timmers  frank.timmers@bndestem.nl

Copyright (c)2010 BN De Stem 29/12/2010

Het copyright van de foto's en artikelen op deze site berust bij de eigenaar van de betreffende foto of het artikel of bij de oorspronkelijke maker van de foto of het artikel. Merken en Merknamen worden alleen vermeld ter identificatie van het product en zijn eigendom van de betreffende eigenaar van dat Merk of die Merknaam. Mocht u menen zekere rechten te kunnen doen gelden, neem dan even contact met mij op.