Home

Legerplaats Ossendrecht

11Verbindingsbataljon

Verhalen & anekdotes

La Courtine 1964

Gezocht

Laatste nieuws

Oranje-Kazerne

Leiding C-Cie okt. 1964

Updates

Verhalen La Courtine '64

Links

Donaties

Fotopagina's

Personeelslijst

Gastenboek - Reacties

La Courtine 2009

Contact

Bazooka schieten. 21 maart 1967.

 

Aangewezen vrijwilliger

Vanuit de 1Divisie "7 December" was vastgelegd dat bij elk Verbindingsbataljon tenminste n bazookaschutter (raketwerperschutter) zou zijn. En wel op Stafniveau. De vorige dienstplichtige bazookaschutter was afgezwaaid. Als Beheerder Boekwerken zat ik bij de sectie S1 (Opleiding en personeel) van het 11Vbdbat. 1Lnt. Jan Goverde was mijn hoofd van dienst en sergeant van Aggel was zijn assistent. Het leek hen een goed idee om de taak van bazookaschutter aan mij op te dragen. Als Beheerder Boekwerken kon ik dat er gemakkelijk bij hebben en bovendien hoefden ze de eerstkomende jaren niet om te kijken naar een vervanger. Ik kreeg dus de opdracht om een cursus tot bazookaschutter te gaan volgen in Infanterieschietkamp de Harskamp op de Veluwe.

 

Gezellige ploeg


De M20 Superbazooka met raket.

Op een mooie zonnige dinsdag 21 maart 1967 trok ik met nog iemand van de Oranje-Kazerne naar de Harskamp. Daar troffen we een groep van aspirant bazookaschutters uit andere kazernes. Totaal waren we met een man of twintig.

De morgen begon met een paar uurtjes theorie over de werking en constructie van een bazooka en tank. En hoe een tank met een bazooka buiten gevecht kan worden gesteld.

 

Theorie

Een tank heeft een bepantsering van 15 tot 30 centimeter dik staal en heeft daardoor een enorm gewicht. Door dat gewicht is het brandstofverbruik enorm hoog: 1 liter op elke 500 tot 700 meter. Een tank moet altijd blijven bewegen. In oorlogstijd is een stilstaande tank bij voorbaat een dode tank.

Een tank heeft een bemanning van zes-acht personen. Bestaande uit n tankchauffeur, een paar schutters en een sergeant als tankcommandant. In de tank is het woekeren met de ruimte. De meeste ruimte is gereserveerd voor de munitie voor het hoofdkanon en de extra bewapening zoals n of twee mitrailleurs.

Om de bemanning zo snel mogelijk in de tank te krijgen of te verwisselen, is de bemanning er op getraind om dat in een bepaalde volgorde te doen en is de tankexercitie ontworpen. Ieder bemanningslid van een tank kan dat blind uitvoeren.

 

We leerden wat de vliegsnelheid van de bazooka raket is en de rijsnelheid van een tank kan zijn. Bij het richten en afschieten van een bazooka moet je daar rekening mee houden. Je maakt een schatting van de snelheid en de afstand tot de tank. Je richt dan op een doel of ruimte vr de tank, zodat een afgeschoten raket de tank raakt op het moment dat de tank op de plaats van dat doel of in die ruimte is aangekomen. De bazooka raket weegt ongeveer vier kilogram en heeft een min of meer magnetische kop. De raket kleeft zich door zijn magnetische kop vast aan de tank. De lading ontploft en brandt een heel klein gaatje door de bepantsering van de tank en spuit een stroom vloeibaar staal in het interieur van de tank. De bedoeling (en hoop) is, dat dit vloeibare staal ofwel de bemanning ernstig verwondt, of de munitie die in de tank aanwezig is tot ontploffing brengt. Waarna de tank buitengevecht is gesteld.

 

M20 Super Bazooka


De M20 Superbazooka van het type waar wij in 1967 mee schoten.

Net zoals de tankbemanning, kregen ook wij als bazookaschutters te maken met exercitie om de bazookabuizen zo snel mogelijk in gereedheid te brengen, de bazooka te laden, de ontstekingsdraden aan te brengen en de bazooka raket af te vuren.

We gingen schieten met, als ik me goed herinner, de M20 Super Bazooka. De bazooka raket heeft een reikwijdte van ongeveer 900 meter en kan zich door 32 centimeter dik gepantserd staal heen branden.

De bazooka bestaat uit twee losse buizen van elk ongeveer 80 centimeter lengte. Om er mee te kunnen schieten, moeten de twee buizen in elkaar worden geschoven en vast geklikt worden. Aan de achterste buis zit een richtvizier met afstandmeters en een handgreep met de trekker. Aan deze handgreep zitten ook de draden die verbonden zijn met de achterste buis. Een helper schuift de bazooka raket in de achterste buis en daarna verbindt hij de twee draden van de ontsteking met de raket. Daarna tikt hij de schutter op de helm, waardoor de schutter weet dat de raket klaar voor afvuren is.

De schutter richt dan op het doelwit en vuurt de raket af. De steekvlam die bij het afvuren ontstaat, is enorm en is 25 tot 30 meter lang. Als je nog haar op je hoofd wilt houden, is het verstandig om niet achter de schutter te staan als er een bazooka wordt afgeschoten.

 

Steekvlam

De steekvlam suggereert dat de raket met een enorme snelheid uit de bazookabuizen vertrekt, maar dat is niet zo. De raket komt langzaam in beweging en als schutter voel je het gewicht van de raket door de buis naar voren komen. Daardoor verplaatst het zwaartepunt in de buizen zich en daar moet je heel goed rekening mee houden. De buis kantelt langzaam naar voren en als je niet goed oplet en corrigeert, zou de afgevuurde bazooka raket wel eens heel kort vr je in de grond kunnen schieten. Gelukkig staat er een instructeur bij die dat al vaker heeft meegemaakt en zonodig ingrijpt.

Omdat het niet al te veel mocht kosten, oefenden we eerst een paar keer met dummy raketten. Dat was een raket die vr in de buis werd geschoven en waar een soort van prop in zat. Als je afvuurde werd de prop afgeschoten. Met de proppenschieter oefenden we de bazooka exercitie. Toen we dat onder de knie hadden, gingen we over tot het echte werk.

n van de oefenterreinen in de Harskamp werd gebruikt als bazookaschietbaan. In het midden van die baan stond een oude Sherman tank. De schutters lagen op een afstand van ongeveer 500 meter van de tank. En om te vermijden dat de heide van de Harskamp steeds in de fik zou staan, was de ruimte achter de schutters over een afstand van ruim dertig meter bedekt met een dikke laag zand.

Nadat we wat hadden aangeklungeld met de proppen, gingen we over tot het schieten van de scherpe raketten. Om de beurt waren we schutter of helper en we mochten twee raketten per persoon afschieten.

We waren dan wel allemaal op de hoogte wat er ging gebeuren en wat er van ons verwacht werd, maar toch waren we allemaal op van de zenuwen. Als er geen instructeur bij was geweest, had waarschijnlijk niemand geschoten.

 

Het eerste schot


1944. Een bazookaschutter is klaar om de M20 af te vuren  richting een Duitse tank.

De eerste schutter zette de buizen in elkaar, de helper frunnikte er achter een bazooka raket in. Die er vervolgens ook prompt weer uitviel, omdat door het gewicht van de raket de buizen achterover kantelden.

Na enig oefenen was het mogelijk om de raket erin te houden en toen moesten we allemaal de vingers in de oren doen. De helper tikte de schutter op de helm. De schutter richtte op de tank en haalde de trekker over. De raket werd met een oorverdovend lawaai afgeschoten. Maar dat was nog niets vergeleken bij de oogverblindende steekvlam die achteruit de buis kwam. Van schrik vielen een paar van de aspirant schutters achterover.

 

De raket kwam uit de voorste buis, viel een stuk naar beneden, maar begon toen zijn snelheid te vergroten. Hij kwam omhoog, raakte na een vlucht van enige seconden de tank en ontplofte daarop. De tank was al een enorme gatenkaas en het gaatje dat erbij kwam konden we niet zien. Wel zagen we de knal en de rook ontwikkeling. Prima geschoten, zei de instructeur.

 

Hoewel er een groot stuk heide met zand was afgedekt bleek dat niet genoeg te zijn. De steekvlam had toch een stuk heide in de fik gezet. En wij moesten met takken aan te slag om de vlammen uit te slaan.

 

Instructeur niet blij

Daarna was de volgende schutter aan de beurt. Die had natuurlijk nu gezien hoe het werkte en het volgende laden en schieten ging een heel stuk beter. Na een schot of vijf was ik aan de beurt en dat leverde geen problemen op.

De raket werd afgevuurd, ik voelde de raket langzaam door de buis naar voren komen en begon alvast te corrigeren. De instructeur greep op tijd in, want een raket lanceren richting de maan stond vandaag niet op het programma. Ook mijn raket raakte de tank. De volgende schutter had minder geluk. Direct na het afvuren ging ook zijn bazookabuis aan de voorzijde omlaag en ook hij corrigeerde dat. Maar niet genoeg. Daardoor kwam de raket niet genoeg omhoog. Hij raakte niet de tank, maar kwam een kleine 100 meter ervr in het zand terecht. De instructeur vloekte hartgrondig. Er gebeurde eerst nog niets. We gingen gewoon door met schieten.

 

Hoe een instructeur zijn brood verdiend


Een Amerikaanse soldaat is klaar om een bazooka van
het type M1 af te vuren.

Toen we allemaal geschoten hadden gingen we eerst even koffie drinken en hield de instructeur een evaluatie van de lanceringen tot nog toe. Het was allemaal goed verlopen. Behalve die ene raket die daar 100 meter vr de tank in het zand lag. We gingen terug en iedereen schoot voor de tweede keer. Dat leverde geen enkele misser meer op.

Nadat we allemaal voor de tweede keer geschoten hadden, haalden we de bazookabuizen uit elkaar en maakten het apparaat schoon. Intussen had de instructeur een paar explosieven en een lange lont gehaald. Hij liep het terrein in en ging op zoek naar de niet-ontplofte raket. Op 100 meter afstand ervan ging hij door de knien en tijgerde er naar toe. Hij bracht de lading aan en begon al terug tijgerend de lont af te wikkelen. Nadat hij er ruim 100 meter van af was stak hij de lont aan. De explosieven en de raket kwamen met een pracht van een knal en en een hoge wolk van opspringend zand tot ontploffing.

Hij kwam bij ons terug en we gingen terug naar de kantine van de Harskamp. Hij hield nog een toespraak en verklaarde dat we nu allemaal geoefende bazooka schutters waren. We keerden terug naar de Oranje-Kazerne.

Zelf heb ik nooit meer een bazooka afgeschoten, maar die dag op de Harskamp was een onvergetelijke dag.

 

Kees Blokker, Voerendaal, januari 2011.

Het copyright van de foto's en artikelen op deze site berust bij de eigenaar van de betreffende foto of het artikel of bij de oorspronkelijke maker van de foto of het artikel. Merken en Merknamen worden alleen vermeld ter identificatie van het product en zijn eigendom van de betreffende eigenaar van dat Merk of die Merknaam. Mocht u menen zekere rechten te kunnen doen gelden, neem dan even contact met mij op.